Правила навчання

Процес навчання в школі iFIT в онлайн-форматі.

 • Кожен Студент отримує доступ до власного кабінету.
 •  У власному кабінеті є методичні матеріали, підручники, презентації, записи відео лекцій та домашні завдання. Ці матеріали Студенти вивчають самостійно протягом тижня, виконують домашні завдання та відправляють на перевірку Викладачу. Якщо це теоретичний матеріал, то домашні завдання виглядають як тести або написання рефератів. Якщо це практичний матеріал, то в якості домашнього завдання Студенти повинні відзняти відеозапис виконання вправ в залі відповідно до тематики курсу навчання.
 • Теоретичний блок включає в себе: методичні матеріали, підручники, презентації та запис відео лекцій Викладачами.
 • Практичний блок включає в себе: методичні матеріали, підручники, презентації та запис відео техніки виконання вправ (під різними кутами та з роз’ясненнями стосовно правильності техніки виконання, типових помилок, дихання, мовні модулі для клієнта).
 •  По суботах та неділях проходять групові онлайн зустрічі Студентів з Викладачем, на яких надається зворотній зв’язок стосовно виконаного домашнього завдання, проводиться робота над помилками, розбираються складні питання та відбувається консультативна робота Викладачем з метою поглиблення рівня знань із поточної теми. Та також відбувається вивчення нового матеріалу.
 • Наприкінці кожної теми Студенти складають проміжні тести, мета яких визначити рівень засвоєного матеріалу кожним із Студентів та, в разі необхідності, звернути увагу на моменти, які необхідно доопрацювати.
 •  Процес навчання завершується підсумковим іспитом у вигляді тестів на перевірку теоретичних знань та виконання практичного завдання. Кожен із екзаменаційного блоку (тести та практика) мають прохідний бал. Студент, який вдало склав іспити із двох блоків, отримує міжнародний сертифікат від школи, отримує сертифікат від Української Фітнес Асоціації REPs Ukraine, офіційно стає акредитованим тренером та зараховується в Єдиний Український Тренерський Реєстр.

Процес навчання в школі iFIT в оффлайн-форматі.

 • лекції (проходять у лекційному залі);
 • відео лекції (проходять у програмі ZOOM);
 • практичні заняття (проходять на базі фітнес клубів у відповідних містах проведення навчання за курсами);
 • домашні та самостійні завдання (в онлайн особистому кабінеті).

Кожному Студенту надається доступ до онлайн кабінету навчальної групи, видаються методичні матеріали, підручники, презентації та запис відео лекцій викладачами.

Правила навчання у Школі фітнесу iFIT

 • Студенти зобов’язані відвідувати заняття згідно з розкладом та не пропускати їх без поважної причини.
 • Пропущені лекційні або практичні заняття повинні бути обов’язково вивчені та відпрацьовані Студентами самостійно або з іншою групою, за умови наявності у ній вільних місць.
 • Пропущені практичні та семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, Студент відпрацьовує свого викладача, згідно з графіком консультацій та відпрацювань.
 • Студент повинен своєчасно та відповідально виконувати домашні завдання у необхідний термін, дотримуватись правил дисципліни на заняттях та дбайливо ставитися до майна школи.
 • Після закінчення прослуховування освітніх курсів, за умови успішного складання фінального тестування (іспиту) та практичної частини іспиту Студент отримує міжнародний сертифікат із присвоєнням кваліфікації REPs Ukraine.

Складання іспиту та сертифікація

 • До іспиту допускаються Студенти, які не мають академічної заборгованості у вигляді невідпрацьованих пропущених занять або незданих домашніх завдань.
 • Теоретична частина іспиту для присвоєння кваліфікації відбувається у форматі он-лайн на території Навчального Центру. Для складання іспиту Студенту необхідно взяти з собою пристрій із виходом до Інтернету (телефон, планшет, ноутбук). Доступ до тестів видається індивідуально із загального банку тестів. Це означає, що кожен Студент матиме свій унікальний тест. Іспит складається з 60 питань з анатомії, біомеханіки та теорії тренувального процесу. Час складання іспиту 60 хв. Для складання іспиту необхідно набрати щонайменше 75% правильних відповідей. Результат іспиту Студент побачить одразу після завершення тестування на екрані.
 • До складання практичної частини іспиту можуть бути допущені лише Студенти, які успішно склали теоретичну частину іспиту та набрали не менше 75% правильних відповідей. У практичній частині Студент повинен провести тренування відповідно до тієї спеціальності, на якій він сертифікується. Під час іспиту оцінюються: професійні знання та навички роботи тренера; комунікативні та сервісні якості у роботі з клієнтом. Тривалість практичної частини іспиту – 30 хв.
 • Після успішного складання іспиту Студент отримує міжнародний сертифікат, акредитацію REPs Ukraine та реєструється до Єдиного Українського Тренерського Реєстру від Української Фітнес Асоціації.