Правила навчання

Навчальний процес у школі фітнесу iFIT комбінований і складається з:

 • лекцій (проходять у лекційному залі);
 • відео лекцій (проходять у програмі ZOOM та Meet);
 • практичних занять (проходять на базі фітнес клубу Gymmy by Sport Life);
 • домашніх та самостійних завдань (в онлайн особистому кабінеті).

Кожному Учню надається доступ до онлайн кабінету навчальної групи, видається методичний матеріал та навчальна література.

Правила навчання у Школі фітнесу iFIT

 • Студенти зобов’язані відвідувати заняття згідно з розкладом та не пропускати їх без поважної причини.
 • Пропущені лекційні або практичні заняття повинні бути обов’язково вивчені та відпрацьовані Студентами самостійно або з іншою групою, за умови наявності у ній вільних місць.
 • Пропущені практичні та семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, Студент відпрацьовує свого викладача, згідно з графіком консультацій та відпрацювань.
 • Студент повинен своєчасно та відповідально виконувати домашні завдання у необхідний термін, дотримуватись правил дисципліни на заняттях та дбайливо ставитися до майна школи.
 • Після закінчення прослуховування освітніх курсів, за умови успішного складання фінального тестування (іспиту) та практичної частини іспиту Студент отримує міжнародний сертифікат із присвоєнням кваліфікації REPs Ukraine.

Складання іспиту та сертифікація

 • До іспиту допускаються Студенти, які не мають академічної заборгованості у вигляді невідпрацьованих пропущених занять або незданих домашніх завдань.
 • Теоретична частина іспиту для присвоєння кваліфікації відбувається у форматі он-лайн на території Навчального Центру. Для складання іспиту Студенту необхідно взяти з собою пристрій із виходом до Інтернету (телефон, планшет, ноутбук). Доступ до тестів видається індивідуально із загального банку тестів. Це означає, що кожен Студент матиме свій унікальний тест. Іспит складається з 60 питань з анатомії, біомеханіки та теорії тренувального процесу. Час складання іспиту 60 хв. Для складання іспиту необхідно набрати щонайменше 75% правильних відповідей. Результат іспиту Студент побачить одразу після завершення тестування на екрані.
 • До складання практичної частини іспиту можуть бути допущені лише Студенти, які успішно склали теоретичну частину іспиту та набрали не менше 75% правильних відповідей. У практичній частині Студент повинен провести тренування відповідно до тієї спеціальності, на якій він сертифікується. Під час іспиту оцінюються: професійні знання та навички роботи тренера; комунікативні та сервісні якості у роботі з клієнтом. Тривалість практичної частини іспиту – 30 хв.
 • Після успішного складання іспиту Студент отримує міжнародний сертифікат, акредитацію REPs Ukraine та реєструється до Єдиного Українського Тренерського Реєстру від Української Фітнес Асоціації.